Reklama

Poradnik

Porady dotyczące pracy i życia za granicą. Ciekawe informacje i artykuły, aktualności które dotyczą każdego z nas. Porady dotyczące pracy i życia za granicą. Ciekawe informacje i artykuły, aktualności które dotyczą każdego z nas. Porady dotyczące pracy i życia za granicą. Ciekawe informacje i artykuły, aktualności które dotyczą każdego z nas.

Opublikowane przez | 23 marca 2017 | Niemcy

Niemiecki system szkolnictwa obejmuje różne rodzaje szkół i nie we wszystkich krajach związkowych jest on taki sam. Również czas trwania obowiązku szkolnego w Niemczech nie jest jednolity: w niektórych krajach związkowych trwa 9, w innych 10 lat. Kształcenie zawodowe w zakładach pracy rozpoczyna się z reguły po wypełnieniu obowiązku szkolnego.

Opublikowane przez | 23 marca 2017 | Niemcy

Jesteś pracownikiem oddelegowanym, jeżeli twój pracodawca wyśle Cię na określony czas do pracy w innym kraju Unii Europejskiej (np. do Niemiec). Wtedy dotyczą Cię regulacje Unii Europejskiej odnośnie oddelegowania siły roboczej.

Opublikowane przez | 23 marca 2017 | Niemcy

Tygodniowy czas pracy w Niemczech wynosi średnio 39 godzin (4 dni po 8 godzin i 7 godzin w piątek). Godziny pracy w urzędach i biurach rozpoczynają się najczęściej o godzinie 9, około godziny 12.30 stosuje się przerwy

Reklama

Opublikowane przez | 23 marca 2017 | Niemcy

Przepisy prawa pracy reguluje Kodeks Cywilny Bürgerlichen Gesetzesbuch (BGB), który stwarza podstawy do zawarcia umowy o pracę pomiędzy dwoma partnerami: pracodawcą a pracownikiem.
Umowa o pracę na początku nie musi mieć formy pisemnej. Jednak do miesiąca od podjęcia pracy pracodawca jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi na piśmie najistotniejsze warunki zatrudnienia.

Opublikowane przez | 26 grudnia 2015 | Wielka Brytania

Podwójne opodatkowanie jest bardzo niekorzystne. Jest związane z budową systemu podatkowego i oznacza podwójne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania.
Podwójnego opodatkowania najbardziej obawiają się osoby pracujące poza granicami Polski. Istnieją jednak umowy międzynarodowe, zabezpieczające podatników różnych krajów przed podwójnym opodatkowaniem tego samego przedmiotu opodatkowania. Polska jest jednym z krajów, który zawarł taką umowę. W Polsce stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

Reklama