Podwójne opodatkowanie jest bardzo niekorzystne. Jest związane z budową systemu podatkowego i oznacza podwójne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania.
Podwójnego opodatkowania najbardziej obawiają się osoby pracujące poza granicami Polski. Istnieją jednak umowy międzynarodowe, zabezpieczające podatników różnych krajów przed podwójnym opodatkowaniem tego samego przedmiotu opodatkowania. Polska jest jednym z krajów, który zawarł taką umowę. W Polsce stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

– metoda wyłączenia z progresją (zwolnienia podatkowego)
– metoda zaliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego)

Przy metodzie wyłączenia z progresją, państwo które zwalnia dany dochód od opodatkowania, uwzględnia go mimo to przy ustalaniu progów podatkowych dla pozostałych dochodów.
W metodzie kredytu podatkowego (zaliczenia proporcjonalnego) liczy się podatek od łącznej sumy dochodów osiągniętych zarówno w Polsce, jak i za granicą i od tak obliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony w innym państwie.
Mimo tego, iż jesteśmy zabezpieczeni przed podwójnym opodatkowaniem, wiele osób jest przekonanych, że muszą zapłacić dwa podatki. Dlaczego?
Obowiązek rozliczenia się w Polsce i przykładowo w Wielkiej Brytanii jest często określany przez Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii jako podwójne opodatkowanie, ponieważ podatek trzeba zapłacić w WB oraz niekiedy nie będąc tam cały rok, trzeba zapłacić w Polsce znaczny podatek, a to tylko dlatego, że podlega się tzw. nieograniczonemu podatkowi w Polsce. De facto nie ma podwójnego podatku – bo ten zapłacony w WB odlicza się od podatku w Polsce. Ostatecznie Polak pracujący w WB płaci podatek od dochodów osiągniętych w WB w takiej wysokości, jak gdyby miał ten dochód w Polsce i tylko tam go opodatkował.
Problem tkwi w tym, że polska skala podatkowa i progi podatkowe nie uwzględniają tego, że koszty utrzymania za granicą są wielokrotnie wyższe i nie ma w tej chwili mechanizmu niwelowania różnicy w ich wysokości.
W Polsce muszą rozliczać się osoby, które swój stały adres zamieszkania mają w Polsce.

Reklama