Jak zapewne się orientujecie, oprócz zwrotu podatku, dodatku do ubezpieczenia – Zorgtoeslag, Kinderbijslag, możecie również starać się o dodatek do kosztów wychowania dziecka czyli Kindgebonden Budget.
Świadczenie to wypłacane jest przez holenderski Urząd Skarbowy – Belastingdienst (Kinderbijslag przez SVB). Od 1 stycznia 2009 roku Kindgebonden Budget zastąpił dotychczasowy Kindertoeslag. Należy pamiętać, że wniosek w tej sprawie można złożyć jednorazowo. Jest on wypłacany raz w miesiącu .
Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana sytuacji życiowej powinna zostać zgłoszona w Urzędzie. Jeśli zmianie ulegają dochody, sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa musi zostać zgłoszona w Urzędzie, ponieważ ma to wpływ na wysokość dodatku.
W 2013 roku kwota dodatku na każde kolejne dziecko ( z wyjątkiem pierwszego) wzrosła o 75€.

Schemat na 2013 rok wygląda następująco:
– rodzina z 1 dzieckiem, maksymalnie dostaje 1017€ rocznie,
– rodzina z 2 dzieci, maksymalnie dostaje 1553 € rocznie,
– rodzina z 3 dzieci, maksymalnie dostaje 1736 € rocznie,
– każde następne dziecko oznacza 106€ rocznie więcej.

„Bonusy” z tytułu wieku dziecka pozostaną na tym samym poziomie:
– 12-15 lat – dostaniemy co roku 231€
– 16-17 lat – dostaniemy co roku bonus 296 €

Kryteria uzyskania Kindgebonden Budget
– posiadasz dziecko w wieku do 18 lat
– nie masz wysokiego dochodu (łączna kwota rocznego dochodu obojga rodziców nie może przekroczyć 45110€)
– został Ci przyznany zasiłek rodzinny Kinderbijslag

Wysokość dodatku jest uzależniona od:
– liczby dzieci
– wieku dzieci
– dochodów rodziców

Reklama